Starostwo Powiatowe Malbork

Starostwo Powiatowe

Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

tel. (55) 646-04-00

fax (55) 272-34-62

www.powiat.malbork.pl

   


paszporty prawo jazdy

O Nas

W Starostwie Powiatowym możemy zarejestrować samochód lub paszport. Starostwo mieści się przy placu Słowiańskim w Malborku.

Znajdziemy tutaj numery telefonów do poszczególnych wydziałów i biur.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg tel. (055) 646 0 432 czynne tylko w środę od 7:30 - 17:00

Biuro Rady tel. (055) 646 0 414

Wydział Organizacji i Nadzoru tel. (055) 646 0 410

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów tel. (055) 646 0 427

Wydział Finansowy tel. (055) 646 0 407

Wydział Rozwoju i Promocji tel. (055) 646 0 439

Wydział Architektury i Budownictwa tel. (055) 646 0 440

Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. (055) 646 0 438

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. (055) 646 0 425

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. (055) 646 0 462

Ewidencja Gruntów i Budynków tel. (055) 646 0 420

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel.(055)646 0 450

Stanowisko ds. Zarz. Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych tel. (055) 646 0 417 / 418

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej tel. (055) 646 0 466

Redakcja serwisu informacyjnego Powiatu Malborskiego Wydział Rozwoju i Promocji, tel. (055) 646 0 439


Partnerzy | Kontakt